Beweging & Fitness
Al sinds 1998 leiden wij cursisten op als beweegspecialisten. Eerst met de Fit!vak fitness- en groepslesopleidingen en in de loop der jaren kwamen daar veel opleidingen bij zoals beweegconsulent, functional trainer en bootcamp trainer, maar ook andere erkende opleidingen zoals KNKF Krachttrainer of Powerlifter. Allemaal opgeleid door onze ervaren docenten uit de praktijk.

Alle opleidingen uit deze categorie zijn gericht op het verbeteren van de gezondheid van de klanten. Beweging wordt al lange tijd erkend als een belangrijke pijler op het gebied van de preventieve gezondheid, maar ook steeds meer als onderdeel van behandelplannen bij ziekten.

Zeker in de huidige maatschappij waarbij beweging niet altijd meer vanzelfsprekend is, is het van belang dat je als begeleider je klanten weet te motiveren om beweging te integreren in het dagelijks leven. Op een veilige, uitnodigende en zinvolle manier.

Ronald Wouters
Brancheorganisatie Fit!vak

De fitnesssector is de afgelopen jaren enorm gegroeid en ontwikkeld tot een groot, professioneel en toekomstgericht netwerk van ondernemingen. Het is de grootste sport van Nederland en met ruim 1600 centra en meer dan 2,5 miljoen actieve leden is de branche één van de grootste maatschappelijke netwerken in de Nederlandse samenleving. 

De moderne fitnessonderneming staat dicht bij haar klanten, is zeer actief in haar omgeving en kent tal van raakvlakken – veelal onder één dak – met andere sociaal-maatschappelijke functies zoals kinderopvang, zorg, (gezondheids)voorlichting en dienstverlening aan ouderen. Het zijn laagdrempelige locaties waar mensen elkaar ontmoeten en een invulling wordt gegeven aan ‘life-style’. Kortom: een branche in beweging met ruimte voor innovatie.

Erkenningen